การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

ลพบุรี เป็นเมืองที่มีความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า ๓,๐๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุและโครงกระดูกกระจายอยู่หลายพื้นที่ นอกจากนี้ลพบุรียังมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง แต่เดิมเรียกกันว่า"ละโว้" มีปราสาทขอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ พระปรางค์สามยอด ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี และโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมความสง่างามสักครั้งนั่นก็คือ "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" และหากเดินเล่นรอบเมืองก็จะพบซากโบราณที่แฝงตัวอย่างกลมกลืนอยู่กับบ้านเรือนของชาวลพบุรีอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือนกัน