จังหวัดนครปฐม

“นครปฐม”เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาและเป็นมืองโบราณมีความสำคัญมากแห่งหนึ่ง จึงมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลาย ตลอดจนมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองกรุง ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์