การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

เสน่ห์แม่กลอง
 1. เมือง 3 น้ำ นำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม ก่อเกิดความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งอาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา พืชผักผลไม้ที่หลากหลาย นานาชนิด เปรียบเหมือนครัวของคนเมืองกรุง เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงกรุงเทพฯ เพียง 72 กิโลเมตร การเดินทาง ก็สะดวกสบาย
 2. ประชาชนมีชีวิตเรียบง่าย ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำประมง
 3. เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ที่ยังคงเอกลักษ์ไทยไว้ถึงปัจจุบัน เช่น การแสดงโขน ละคร การขับร้องเพลงไทย การแสดงหุ่นกระบอก เป็นต้น
 4. เป็นเมืองแห่งร่องรอยประวัติศาสตร์ เช่น อุทยาน ร.2 สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์, ค่ายบางกุ้ง ซึ่งเคยเป็นค่ายทหารในยุคพระเจ้าตากสิน มหาราช เป็นต้น
 5. เป็นเมืองพุทธ ถึงแม้เป็นจังหวัดเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 417 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรราว 190,000 คน แต่มีจำนวนวัดกว่า 110 วัด ซึ่งมีวัดที่สำคัญๆ เช่น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มีหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนเคารพสักการะ, วัดบางกะพ้อม มีหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ พระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง, วัดจุฬามณี มีท้าวเวสสุวรรณที่ประชาชนนิยมมาเคารพสักการะ, วัดประดู่ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสต้นทางชลมารค และยังคงมีเรือพระที่นั่งเก็บไว้เป็นอย่างดี
 6. สมุทรสงคราม หรือเมืองแม่กลอง ถ้านึกถึงชื่อนี้ เราก็จะนึกถึงปลาทู ซึ่งปลาทูแม่กลองเป็นปลาทูที่อร่อยมีขนาดป้อมๆ หน้างอคอหัก
 7. มีธรรมชาติป่าชายเลน เนื่องจากเป็นปากอ่าวแม่กลองติดกับทะเล ถึงชายทะเลบริเวณนี้จะไม่มีหาดทรายสวยๆ แต่ก็มีตะกอนเลนทับถมกลายเป็นธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งอุดมไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา และลิงแสม ส่วนตะกอนดินที่ทับถมกลายเป็นสันดอน หรือที่เรียกว่าดอนหอยหลอด ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงทำกิจกรรมหยอดหอยหลอด ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่หลายๆ คนอยากมาสัมผัส
 8. สมุทรสงครามมีสวนมะพร้าวเยอะ และสินค่าที่ขึ้นชื่อก็คือน้ำตาลมะพร้าว ที่หอมหวาน
 9. สมุทรสงครามมีส้มโอ ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่ขึ้นชื่อ
 10. สมุทรสงครามมีลิ้นจี่พันธุ์ค่อมสุดแสนอร่อย
 11. สมุทรสงครามมีนาเกลือ และมีดอกเกลือด้วยนะ ซึ่งดอกเกลือใช้ปรุงอาหารมีรสชาดกลมกล่อมเลยทีเดียว

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็น มนต์เสน่ห์ ของเมืองแม่กลอง ที่ใครได้มาลองสัมผัสแล้วจะติดใจในความเป็นเมืองแม่กลอง และอยากจะกลับมาเที่ยวอีกเรื่อยๆ อย่างแน่นอน