แนะนำจังหวัดจันทบุรี

        จันทบุรี จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ดินแดนสมบูรณ์ธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า วัฒนธรรมที่ดีงาม สังคมน่าอยู่ เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ที่น่าประทับใจ สะท้อนภาพที่เด่นชัดของจันทบุรี ตามคำขวัญประจำจังหวัดว่า “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”