การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

นครนายก ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 70-100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายประกอบไปด้วย ธรรมชาติ ผลไม้ตามฤดูกาล ทิวทัศน์ การล่องแก่ง การจักรยาน การท่องเที่ยงเชิงนันทนาการ การท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ และการผจญภัย

จังหวัดนครนายกมีหลักฐานว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี และมีหลักฐานของชาวเมืองเวียงจันทน์ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งอยู่บริเวณอำเภอปากพลีเรียกว่า หมู่บ้านลาวพวน และกระจายอยู่ทั่วจังหวัดนครนายก และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาประดิษฐานที่วัดอุดมธานี (หลวงพ่อแก้วตา) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่า