แนะนำจังหวัดตราด

        จังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดแดนบูรพาที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมอันหลากหลาย มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานในประวัติศาสตร์ มีวัดวาอรามที่น่าสนใจมากมาย

        ในปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวอันงดงามด้วยธรรมชาติและเป็นเมืองท่องเทียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเส้นทางสำคัญที่จะเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประตูสู่ EEC ทางภาคตะวันออกของประเทศ