ประวัติจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน เดิมชื่อนครหริภุญไชย มีอายุยาวนานกว่า 1,400 ปี เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่ แต่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา