แนะนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดท่องเที่ยวอันทรงเสน่ห์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์ มีวัดวาอารามที่มีศิลปะงดงาม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงมีวัฒนธรรมให้ได้สัมผัสอย่างหลากหลาย แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยภูเขา สลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว ดังนั้นจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ แถมมีที่เที่ยวมากมาย