แนะนำจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม "เมืองชาละวัน" ถิ่นกำเนิดของวรรณคดีพื้นบ้าน "ไกรทอง" เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานปรากฎหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย เดิมชื่อเมืองสระหลวง และโอฆะบุรี แปลว่า เมืองแห่งห้วงน้ำ เมืองในท้องน้ำ เนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัดพิจิตร แปลว่า เมืองงาม เป็นถิ่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าเสือ (พระศรีสรรญเพ็ชญ์ที่ 8) พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา

พิจิตร มีโบราณสถานสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาปรากฏให้เห็น ที่อุทยานเมืองเก่าพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดบึงนาราง เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรคือ บึงสีไฟ แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ให้บรรยากาศสงบเงียบ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวพิจิตรคือ หลวงพ่อเงิน พระเกจิแห่งความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ รวมทั้งประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนของทุกปี ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร