แนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์

         “อุตรดิตถ์” เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตำนานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกำเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นถิ่นแห่งความอุดสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งข้าว ผลไม้ เลี้ยงปลาในกระชัง และป่าไม้ที่สมบูรณ์