จังหวัดบึงกาฬ

“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง” เป็นคำขวัญประจำจังหวัดที่รวบรวมความเป็นบึงกาฬเอาไว้ อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า

การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง” และแนวคิด “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” บึงกาฬมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย วัฒนธรรมและหัตถศิลป์ที่งดงาม ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ เมืองพญานาคบึงโขงหลง “ถ้ำนาคา” ตำนานที่รอนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์สักครั้งหนึ่งในชีวิต... บึงกาฬ อลังการ กว่าที่คิด

ข้อมูลร้านอาหารในจังหวัดบึงกาฬที่แนะนำ https://www2.buengkan.go.th/food

ข้อมูลที่พักทั้งหมดในจังหวัดบึงกาฬ https://www2.buengkan.go.th/hotel/detail/26/data.html