แนะนำจังหวัดเลย

        “จังหวัดเลย” เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยะสงฆ์ มั่นคงความสะอาด เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สืบสานมายาวนานอาทิเช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ถนนคนเดินเชียงคาน สกายวอล์คเชียงคาน งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา อากาศเย็นสบาย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมุอุณหภูมิติดลบ จนมีน้ำค้างแข็ง “แม่คะนิ้ง” เกิดขึ้น ในพื้นที่อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Unseen ได้แก่ ภูพระ ตั้งอยู่ที่บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูและมีแหล่งท่องเที่ยวรองรับทั้ง 14 อำเภออีกด้วย