การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีไฮไลท์อยู่ที่ กลุ่มหินเทิบ ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ซ้อนกัน ผ่านการกัดกร่อนตามกาลเวลา ตั้งกระจายอยู่บนลานหิน มีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้ หอยสังข์ ฯลฯ จากกลุ่มหินคือ ลานมุจลินท์ ซึ่งจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆ บานสะพรั่งให้ชมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมด้วย และไม่ไกลจากจุดนี้คือ ผาอูฐ ซึ่งเป็นหินรูปร่างคล้ายอูฐ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทั้ง ภูถ้ำพระ ผาผักหวาน และผาขี้หมู ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงหุบเขาและป่าไม้เขียวขจีเบื้องล่างด้วย