การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหนองคายนับถือมาก ในช่วงสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบตัวเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำและนมัสการข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/watphochainongkhai/