แนะนำจังหวัดศรีสะเกษ

        “ ศรีสะเกษ “ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) นำเรื่องกีฬามาขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยว ที่นี่มีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร การชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และส่องสัตว์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ธรรมะ เช่น การกราบสักการะ สรีระสังขาร หลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (การเที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟ (GI) ศรีสะเกษ)

        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางปฏิบัติในการรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นแนวทางและถือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 4 มาตรการ ได้แก่

  1. การเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ
  2. การเตรียมความพร้อมของพนักงานผู้ให้บริการ
  3. มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยว
  4. มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับมัคคุเทศก์ หรือผู้นำเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสวิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค) และตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ได้มีแค่ ผามออีแดง ที่ นักท่องเที่ยวรู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีที่เที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัด สถาปัตยกรรมทางศาสนา เพราะมีวัดสวยแปลกตา และยังมีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนภูเขาไฟที่มาคู่กับ เงาะ และมังคุด ให้รับประทาน หรือเพิ่มอรรถรสในการทานด้วยการไปเที่ยวที่สวนและทานกันสด ๆ จากต้น ก็มีสวนที่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชม-ชิม ด้านในส่วนเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่