แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย การเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี มีความสะดวกเป็นอย่างมากเพราะการคมนาคม มีทั้งสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี สถานีรถไฟอุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า"เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล" การจะเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย และเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล”