การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของประเทศ หรือเรียกว่าอีสานเหนือ เป็นดินแดนที่มี อารยธรรเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ ตัวใหญ่กระพือปีกบิน ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป มีทั้งภูมิเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีแหล่งท่องเที่ยงที่น่าสนใจมากมาย ถ้าได้มาเยือนแล้วจะประทับใจไม่รู้ลืม