แนะนำจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

        “ชุมพร” ประตูภาคใต้ เป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทะเล มีชายหาดยาวถึง 222 กิโลเมตร น้ำทะเลใสปะการังสวย ทุกแห่งยังคงความบริสุทธิ์ สวยงาม อาหารทะเลสดใหม่ ผลิตผลทางการเกษตร และประมงที่หลากหลาย โบราณสถานประเพณี วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ผู้คนพื้นถิ่นมีอัธยาศัยดีมีความเป็นมิตร มนต์เสน่ห์ ที่รอทุกคนมาสัมผัส