แนะนำจังหวัดพัทลุง

"พัทลุง" เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเขา ป่า นา เล ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคใต้ มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า "เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตกแหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน" ซึ่งจากคำขวัญดังกล่าวได้บ่งบอกถึงศักยภาพของจังหวัดพัทลุงว่าเป็นเมืองที่เฟื่องฟูด้วยวัฒนธรรม ประเพณี สมบูรณ์ด้วยอาหารการกินและหลากหลายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม