การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศไทย จนได้รับการตั้งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” เป็นดินแดนพหุวัฒนธรรม และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อหลาย ๆ แห่ง และยังเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย ผู้คนมีวินัย ทำให้บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน พร้อมรับการท่องเที่ยวตลอดเวลา