การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น เช่น สกุลช่างเมืองเพชร มีโบราณสถานและวัดวาอารามสมัยทวารวดี จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 103 โครงการ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่สำคัญของประเทศ ด้วยศักยภาพอันหลากหลายนี้ ทำให้เพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งทางธรรมชาติที่มีทะเลและป่าเขา โดยกลุ่มป่าแก่งกระจาน (ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อาจเรียกขานได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็น “เมืองสามทะเล” คือ ทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก และด้วยประวัติศาสตร์อันมีมายาวนาน ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ซึ่งเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของพระราชวังถึง 3 แห่ง ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ คือ พระนครคีรีหรือเขาวัง (รัชกาลที่ 4) พระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน (รัชกาล ที่ 5) และพระราชนิเวศ มฤคทายวัน (รัชกาลที่ 6) เรียกขานเพชรบุรีว่า เป็น “เมืองสามวัง”

ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย “เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก” หรือ “Creative City of Gastronomy by UNESCO” ที่จะช่วยยกจุดเด่นด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารของเพชรบุรี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

อาณาเขตติดต่อ จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ทิศใต้ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

การเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรี

 • สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 • บขส. มีรถร่วมให้บริการ จำนวน 3 เส้นทาง เป็นรถมินิบัส ประกอบด้วย
  1. สายที่ 72 เส้นทาง กทม.-ท่ายาง ให้บริการตั้งแต่เวลา 4.30-18.00 น. ออกทุกๆ 1 ชม. รถจอดบริเวณตรงข้ามร้านจักรยานมานะชัย ติดต่อ ได้ที่เบอร์ 097-2343903
  2. สายที่ 74 เส้นทาง กทม.-บ้านแหลม ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30-18.00 น. ออกทุกๆ 1 ชม. รถจอดบริเวณตลาดวัดต้นสน ติดต่อได้ที่เบอร์ 097-2343904
  3. สายที่ 977 เส้นทาง กทม.-เพชรบุรี (ข) ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00-19.30 น. ออกทุกๆ ครึ่ง ชม. รถจอดที่บริเวณจุดจอดรถตู้สาธารณะวัดถ้ำแก้ว ติดต่อได้ที่เบอร์ 085-5670077
 • รถไฟ (ลงสถานีรถไฟเพชรบุรี)