การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทุกอำเภออยู่ติดชายหาดที่ยาวกว่า 200 กิโลเมตร ทอดยาวเรียงทั้ง 8 อำเภอ เป็นเหตุผลที่ทำให้ประจวบฯ มีแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เช่น ชายหาด เกาะแก่งสวยงามอ่าวท้องน้ำกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาหิน รวมถึงทรัพยากรทางด้านอาหารทะเลจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผู้คนมีน้ำใจโอบอ้อมอารี เป็นที่ประทับใจทั้งนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน