การเดินทางท่องเที่ยว

จังหวัดราชบุรีจึงได้มอบเข็มกลัดและธงสัญลักษณ์ ให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องการติดเชื้อไวรัสโคโควิด – 19 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามแผนงานและแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผ่านสัญลักษณ์เข็มกลัดและธงที่ระบุว่า”สถานประกอบการนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 100 % เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัย อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว การสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา การจัดให้มีสถานที่ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การกำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้ว 100%

การเดินทางท่องเที่ยว

จังหวัดราชบุรีจึงได้มอบเข็มกลัดและธงสัญลักษณ์ ให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องการติดเชื้อไวรัสโคโควิด – 19  ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามแผนงานและแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผ่านสัญลักษณ์เข็มกลัดและธงที่ระบุว่า”สถานประกอบการนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 100 %  เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งด้านสุขอนามัย อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว การสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา การจัดให้มีสถานที่ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การกำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้ว 100%
.