กระทรวงคมนาคม พร้อมรองรับปริมาณการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลังพบสถิติตลอดปี 2565 ยอดพุ่งสูงกว่า 22 ล้านคนหรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.4 เท่า จากปี 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงภาพรวมปริมาณผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ในปี 2565 ว่า ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2566 มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 22,577,983 คน โดยปริมาณผู้โดยสาร ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 1,543.44 หรือ สูงถึง 15.4 เท่า โดยทางน้ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10,642.85 รองลงมาทางอากาศ ร้อยละ 1,499.67

ส่วนทางถนนและทางรางไม่มีการเดินทางในปี 2564 และเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารภาพรวมรายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.17 รองลงมา ทางถนน ร้อยละ 1.30 ทางน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 1.18 และทางราง ร้อยละ 0.35

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสาร ในปี 2565 กับ ปี 2564 เมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสาร ปี 2565 พบว่า ในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสาร รวม 4,474,834 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 23.06 และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 171.90 เป็น ผู้โดยสารขาเข้า รวม 2,325,093 คน จากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 835,054 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.44

-------------------

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น