การเคหะแห่งชาติ จัดโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” เริ่มเพียง 40 บาทต่อวัน คัดห้องกว่า 5,000 หน่วยทั่วประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการคัดสรรห้องเช่าราคาพิเศษกว่า 5,000 หน่วย แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โครงการ 2,205 หน่วย เช่น นวนคร พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน บางพลี เพชรเกษม สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน) และนครปฐม

ส่วนโครงการในส่วนภูมิภาค จำนวน 42 โครงการ 2,844 หน่วย เช่น นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี และสงขลา รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ 5,049 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,200 และ 1,500 บาทต่อเดือน เฉลี่ยตกวันละ 40 บาท และ 50 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และรวมระยะเวลาสัญญา 1 ปี (ถึง 31 ธันวาคม 2566) หลังจากนั้นจะคิดอัตราค่าเช่าปกติตามทำเลที่ตั้งของโครงการ

นอกจากนี้ในโปรโมชัน “ห้องเช่าราคาพิเศษ” ยังมี “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็นโครงการใหม่ที่พร้อมเข้าอยู่ทันที จำนวน 6 โครงการ ใน 6 ทำเลทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี ลำปาง และนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ในราคาเดือนละ 1,500 บาท หรือวันละ 50 บาทเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ กำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาเช่า โดยไม่เรียกเก็บเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือน และเงินประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า กำหนดเงื่อนไขให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา ขนาดครอบครัวไม่เกิน 4 คน/ห้อง และห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง

หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้องโดยการเคหะแห่งชาติจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าช่วงดังกล่าวก่อนดำเนินการทำสัญญาต่อไป

สำหรับคุณสมบัติของผู้เช่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ โดยมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติของโครงการนั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี) และกรณีเคยทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ ในโครงการอื่นต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : การเคหะแห่งชาติ

แหล่งที่มา 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น