ครม.อนุมัติ 224.44 ล้านบาท ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 66 คุ้มครอง 7 ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชโรคระบาด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 วงเงิน 224.44 ล้านบาท ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับปีการผลิต 2565 คือ อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) ลูกค้าสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 160 บาทต่อไร่ มีพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ลูกค้าเกษตรกรทั่วไป หรือลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซื้อเพิ่ม คิดอัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยง คือ พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 150 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 350 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงสูง 550 บาทต่อไร่ มีพื้นที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่ อัตราเบี้ยประกันภัยโดยสมัครใจ (Tier 2) มีพื้นที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่ คิดอัตราเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงคือ พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 90 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 100 บาทต่อไร่ และพื้นที่ความเสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัย Tier 1 นั้น ธ.ก.ส. อุดหนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 64 บาท ต่อไร่ สูงสุดไม่เกิน 30 ไร่ (รวมไม่เกิน 2 ล้านไร่) รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 96 บาทต่อไร่ รวมทั้งอุดหนุนอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด รวมเป็น 108.27 บาทต่อไร่ เกษตรกรทั่วไป หรือลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ซื้อเพิ่ม รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ รวมทั้งอุดหนุนอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด แบ่งตามระดับความเสี่ยงคือ พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ รวม 101.57 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง รวม 116.64 บาทต่อไร่ และพื้นที่ความเสี่ยงสูง รวม 131.71 บาทต่อไร่

ส่วนวงเงินความคุ้มครอง จะครอบคลุมภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาดและภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดย Tier1 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 1,500 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จำนวน 750 บาทต่อไร่ ส่วน Tier2 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาด จำนวน 120 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

แหล่งที่มา 

 คะแนนโหวต :