โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทย คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2566 อาจจะขยายตัวถึง 4% การส่งเสริมการลงทุนไทยปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท

โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทย คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2566 อาจจะขยายตัวถึง 4% การส่งเสริมการลงทุนไทยปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 7 แสนล้านบาท เชื่อมั่นระยะต่อไปมุ่งสู่ 1 ล้านล้านบาทต่อปี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบแผนการ และการทำงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจตลอดมา และรู้สึกยินดีที่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจีดีพี ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตมากถึง  4 % รวมทั้ง ดัชนีตัวเลขทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งล้วนเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ที่ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชน ออกนโยบายให้ความช่วยเหลือทุกด้าน จนทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 อาจจะขยายตัวถึง 4% เป็นผลมาจากประเทศไทยสามารถรักษาวินัยการเงินการคลังได้เป็นอย่างดี อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไม่ได้ลดลง ต่างประเทศและนักวิเคราะห์ต่างก็ประเมินว่าประเทศไทยจัดการกับสถานการณ์ที่วิกฤตได้ดี นอกจากนี้ รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในด้านต่าง ๆ และได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเปิดรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง นโยบายฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในรอบ 32 ปี ก็ถือเป็นผลงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะทำให้สามรถขยายเขตการค้า เข้าสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ง่ายขึ้น  

“นายกรัฐมนตรีรับทราบตัวเลขการประเมินดังกล่าว และขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างต่อเนื้อ เชื่อว่าส่งผลเป็นความสำเร็จร่วมกันในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ทำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตมาได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ เศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโน้มจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากการประเมินทราบว่า การบริโภคภาคเอกชนจะมีมากขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้คาดว่าจะมีมากกว่า 20 ล้าน ส่วนการส่งเสริมการลงทุนในปี 2565 มีมูลค่ามากถึง 700,000 ล้านบาท และคาดว่ามูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในอนาคต มีมากถึง 1 ล้านล้านบาท จึงอยากให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่น รัฐบาลพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี” นายอนุชาฯ กล่าว

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ
ข่าวภาครัฐยอดนิยม