นายกฯ ยินดีสถิติจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาปี 2563 – 2565 เฉลี่ยมากกว่าปีละ 6 หมื่นคำขอ ยืนยัน รัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก ในช่วงปี 2563 – 2565 แม้จะเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 มีนักประดิษฐ์ไทยที่คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ขอรับความคุ้มครอง ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยมากกว่าปีละ 6 หมื่นคำขอ โดยคำขอจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่เป็นยา เวชภัณฑ์ และสินค้าป้องกันโควิด ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และถือเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้ในปี 2565 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จัดให้ประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 43 จาก 130 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และมุ่งเน้นสนับสนุนคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักประดิษฐ์ไทย รวมทั้งเป็นผลดีในเชิงพาณิชย์ที่สามารถต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอื่นๆ ได้ พร้อมทั้งชื่นชมความสามารถและศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยที่คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการผลักดันประเทศ ทั้งยังพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้ในระยะยาว

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230313095712433คะแนนโหวต :
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ
ข่าวภาครัฐยอดนิยม