รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

 

ภาพประกอบ

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น