สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เดือนตุลาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) |
เดือนพฤศจิกายน 2565 |
เดือนธันวาคม 2565 |
เดือนมกราคม 2566 |
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 |


คะแนนโหวต :