มาตรการของจังหวัดประกอบด้วย

จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จากทุกจังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน หรือกักตัวตามจำนวนวันที่อยู่ในพื้นที่

  1. ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากทุกพื้นที่ ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังกักตัวที่เคหะสถานจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน ตามมาตรการป้องกันฯของสาธารณสุข
  2. การจัดงานต่างๆ หากไม่เกิน 100 คน สามารถจัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข แต่ไม่เกิน 1,000 คน ถ้าเกิน ให้ขออนุญาตจัดงานที่อำเภอนั้นๆ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติการคัดกรองตามมาตรการทางสาธารณสุข
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 061-6255166 หรือ 056-232001 ต่อ 132-133

ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่ : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

เว็บลิงก์ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัด https://bit.ly/3HF4BkC