มาตรการจังหวัด นนทบุรี

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ในจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวที่รองรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดนนทบุรี จึงควรรับรู้มาตรการคัดกรองการเดินทางในเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ดังนี้

สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศผ่านทุกช่องทางที่อาศัยอยู่หรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี ให้ รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook และ Website ดังนี้

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี (นนทบุรีทูเดย์) : https://www.facebook.com/prnonthaburi

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี : https://www.facebook.com/COVID19Nonthaburi

เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี : http://www.nonthaburi.go.th/covid19/

ที่มา : ข้อมูลอัพเดทมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดนนทบุรี เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี

https://www.facebook.com/COVID19Nonthaburi/posts/450359659935613