มาตรการจังหวัดสมุทรปราการ

 • การเดินทางเข้าจังหวัด มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  ไม่มีข้อห้ามใด ๆ เข้าได้เลย เฉพาะผู้มาจากต่างประเทศ จะเข้ามาตราการ กักตัว 1 วัน 7, 10 และ 14 วัน

 • ต้องได้รับวัคซีนกี่เข็ม

  คนในประเทศไม่ได้มีมาตรการบังคับ ว่าต้องได้รับวัคซีนกี่เข็ม ถึงจะเข้ามาในจังหวัดได้ ยกเว้น เดินทาง มาจากต่างประเทศ ต้องได้รับ 2 เข็ม

 • มีการคัดกรองตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด ทั้ง ATK หรือ RT-PCR หรือไม่

  ไม่มี

 • การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนวิธีการอย่างไร กรอกข้อมูล ลงทะเบียนผ่านระบบใด

  ไม่มี

 • ต้องมีการกักตัวหรือไม่

  เดินทางข้ามจังหวัด ไม่ต้องมีการกักตัว

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้

http://covid19.samutprakan.go.th/