มาตการจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี สั่งกรวดขันแรงงานต่างด้าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ปกครอง นำโดยนายปรัชญา เปปะตัง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันบูรณาการกันลงพื้นที่ตรวจหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และตรวจสอบจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ตามนโยบายของนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีนโยบายให้มีการกวดขันแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างจริงจัง หลังจากพบมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นอันตราย ในหลายประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่เสียสละเวลาลงไม่เว้นวันหยุดราชการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้นำแรงงานต่างด้าวมาฉีดวัคให้ครบทุกคนภายในกลางเดือนธันวาคม 2564 นี้