มาตรการจังหวัด จันทบุรี

มั่นใจ ไปจันท์

        โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน ไม่มีใครตอบได้ จังหวัดจันทบุรียืนยันนักท่องเที่ยวผู้มายืนทุกคนปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในสินค้าและบริการ เพราะผู้ประกอบการกว่า 200 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ การันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยมาตรฐาน SHA และ SHA+ ซึ่งหมายถึงการได้รับวัคซีน ของพนักงานผู้ให้บริการ นอกเหนือจากมาตรการการป้องกันโดยปกติที่แยกตามประเภทของสถานประกอบการ...มั่นใจได้เลยว่าอุ่นใจแน่นอน

        รู้ไหมมาตรฐาน SHA ต้องมีอะไรบ้าง

  1. ให้บริการเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น
  2. มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
  3. มีระบบเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
  4. มีจุดให้บริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์แก่พนักงานและผู้ใช้บริการ
  5. พนักงานที่ให้บริการ จะสวมหน้ากาก ใส่ถุงมือ และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
  6. ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด
  7. ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
  8. มีการให้ผู้เข้าใช้ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าสถานประกอบการ
  9. มีมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing ในการให้บริการ

        จังหวัดจันทบุรีพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

        สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดจันทบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง มาแล้วให้สังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring) โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ ข่าวจันทบุรี : https://chanthaburi.prd.go.th/

เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี : https://chanthaburi.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

เพจ ประชาสัมพันธ์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี : https://www.facebook.com/pr.sasukchan/

เว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี : http://www.chanthaburi.go.th/frontpage

เพจ ททท.สำนักงานจันทบุรี : https://www.facebook.com/TATChanthaburi/