มาตรการของจังหวัด

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวที่รองรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรรับรู้มาตรการคัดกรองการเดินทางในเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้องดังนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  • ให้ลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php
  • ให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (อสม./ผู้นำชุมชน/รพ.สต./สาธารณสุขอำเภอ กรณีพักในเมืองติดต่อได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่) หรือติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามหมายเลขที่ได้รับแจ้งใน SMS และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัด
  • ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/PRDChiangMai

เพจ PR Chiangmai : https://www.facebook.com/ChiangmaiPR

ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/

เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ : http://www.chiangmai.go.th/covid19/

ที่มา : ข้อมูลอัพเดทมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/PRDChiangMai/posts/1920910471404317