มาตรการของจังหวัดพิจิตร

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัด

ให้ปฏิบัติตามกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม: เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร: https://www.facebook.com/PRphichit

ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จังหวัดพิจิตร: http://www.phichit.go.th/phichit/covid19

เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร: http://www.phichit.go.th/phichit/index.php

ที่มา: ข้อมูลอัพเดทมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร