มาตรการของจังหวัด

จังหวัดตากได้ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่ โดยขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้า จังหวัดตากทุกท่าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พัก เพื่อป้องกันตัวเราเองและคนใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตากได้ที่
https://www.moicovid.com/tak/ และเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก