มาตการจังหวัดอำนาจเจริญ

" อำนาจเจริญ " พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม อำนาจเจริญ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ หนึ่งในจังหวัดของภาคอีสานที่ติดแม่น้ำโขง เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม แต่บอกเลย “อำนาจเจริญ” เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์มากๆ เที่ยวอำนาจเจริญ เพลิดเพลินวัฒนธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้เลือกตามความชอบ ทั้งแบบเรียบง่ายเน้นสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชุมชน ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ หรือสายบุญชอบเข้าวัดไหว้พระ เรียกได้ว่า เที่ยวอำนาจเจริญ จังหวัดเดียวครบ (ดีเกินคาด อำนาจเจริญ)

สำหรับยุคโควิดในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกในแต่ละจังหวัด ต่างก็จะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป จังหวัดอำนาจเจริญ มีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ผู้ที่จะเดินทางมายังจังหวัดอำนาจเจริญ จึงควรรับรู้มาตรการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ดังนี้

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เตรียมเอกสารแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโรงพยาบาล หรือผ่านระบบแอปพลิเคชัน " หมอพร้อม "
  2. หรือเตรียมเอกสารใบแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR โดยมีผลตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน

เมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการดังนี้

ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคต่อต่อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม. / ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทันทีที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลงทะเบียนและคัดกรองประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่

กรณีขอยกเว้นการกักตัว ต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน ต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่

  1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน และมีผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจเร็ว (ATK) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  2. ผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK " ผลเป็นลบ " หรือ วิธี RT-PCR " ผลตรวจไม่พบเชื้อ " โดยมีเอกสารยืนยันผลการตรวจจากสถานพยาบาล ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่ผ่านการกักตัวใน state Quarantine ครบ 14 วัน
  4. ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่รักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า " เคยติดเชื้อมาแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน "

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook และเว็บไซต์

เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.facebook.com/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ-400267623384976

เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ-359271590820474