มาตรการของจังหวัด

ปัจจุบันบึงกาฬจัดเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” มีนโยบาล DMHTTV และ Universal Prevention สำหรับประชาชนจังหวัดบึงกาฬเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4336/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเข้าพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

สำหรับมาตรการเข้าออกพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 1. นักท่องเที่ยว
  • แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • แสดงเอกสารรับรองผล RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ไม่เกิน 3 วัน)
 2. ประชาชนผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
  2.1 พื้นที่เฝ้าระวังสูง
  • ให้รายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
  • รับการประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติตามมารตการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
  2.2 พื้นที่ควบคุม
  • ให้รายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
  • มีความเสี่ยงต่ำ : ไม่ต้องกักตัว
  • มีความเสี่ยงสูง : กรณีรับวัคซีนแล้ว ต้องกักตัวที่บ้าน / กรณียังไม่ได้รับวัคซีน ต้องกักตัวที่สถานกักกัน
  2.3 พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
  • ให้รายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
  กรณีได้รับวัคซีน
  • แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • มีความเสี่ยงต่ำ : ไม่ต้องกักตัว
  • มีความเสี่ยงสูง : ต้องกักตัวที่สถานกักกันอย่างน้อย 7 วัน และตรวจ ATK
  กรณียังไม่ได้รับวัคซีน
  • มีความเสี่ยงต่ำ : ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน
  • มีความเสี่ยงสูง : ต้องกักตัวที่สถานกักกันอย่างน้อย 7 วัน และตรวจ ATK
  กรณีมีกิจธุระจำเป็น
  • แสดงเอกสารรับรองผล RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ไม่เกิน 3 วัน)

ลิงค์คำสั่งมาตรการปัจจุบัน https://bit.ly/3eYUb2Z

เว็บมาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยสำนักงานจังหวัด https://www2.buengkan.go.th/content/cate/13

เว็บโควิด บึงกาฬ https://bkpho.moph.go.th/ssjweb/bkcovid/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ : https://web.facebook.com/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ-702554179846775

เพจ บึงกาฬ สัมพันธ์ : https://web.facebook.com/profile.php?id=100009282126488

เพจ สวท.บึงกาฬ : https://web.facebook.com/RADIOBUENGKAN104.25MHZ

เว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ : https://www2.buengkan.go.th/frontpage

คำสั่งมาตรการมาตรการเดินทางเข้า และป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ https://bit.ly/3eYUb2Z

เว็บไซต์มาตรการเข้าออกพื้นที่ โดยสำนักงานจังหวัด https://www2.buengkan.go.th/content/cate/13

เว็บไซต์ข้อมูลโควิด-19 บึงกาฬ https://bkpho.moph.go.th/ssjweb/bkcovid/index.php