มาตรการจังหวัด เลย

        จังหวัดเลย เป็น 1 ใน 17 จังหวัด ที่เป็นจังหวัดนำร่องทดลองให้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา และเป็นจังหวัดที่สามารถดำเนินการตามมาตรการป้องโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้เป็นอย่างดี การแพร่เชื้อในพื้นที่ลดน้อยลงตามลำดับ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention) และมีการออกคู่มือสำหรับการปฏิบัติของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โดยผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเลยทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. ผลวัคซีนครบโด๊ส
  2. ยืนยันผลตรวจ ATK, RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง
  3. ให้ลงทะเบียนแอฟฟลิเคชั่น “ไทเลยสู้”
  4. ให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (อสม./ผู้นำชุมชน/รพ.สต./สาธารณสุขอำเภอ หรือติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค 5 ทหารเสือควบคุมโรค และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัด
  5. ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย : https://www.facebook.com/prdprloei

เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย : https://www.facebook.com/loeiMOPH/

เลยโควิด-19 เว็บไซต์จังหวัดเลย : https://covid.loei.go.th/frontpage