มาตรการของจังหวัดนครพนม

ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จังหวัดนครพนมมีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และเพื่อให้ดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆ เป็นการฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประซาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติ และมุ่งเน้นต่อความปลอดภัยของทุกคน โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดนครพนมทุกช่องทางให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ ศูนย์ข้อมูลโควิดนครพนม >>> https://covid.nakhonphanom.go.th/frontpage

☎ สายด่วน โควิดนครพนม 082 849 8155

💥แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในจังหวัดนครพนม https://line.me/ti/g2/HVr0RVYESdbOPLMyuQIJEg...