มาตรการจังหวัดร้อยเอ็ด

  1. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ดควรได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 2 เข็ม
  2. หากพบว่ามีความเสี่ยง หรือมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้, เบื่ออาหาร, ลิ้นไม่รับรส, จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK หรือ RT-PCR หรือพบแพทย์ทันที
  3. ผู้ที่จะเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  4. ควรป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ, แยกของใช้ส่วนตัว, กินาหารสุกๆ ใหม่ๆ,เว้นระยะห่าง เป็นต้น
  5. ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

https://www.roiet.go.th/covid.html

https://roiet.prd.go.th/th/content/category/detail/id/6/iid/58507