มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

  1. ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อภายใน 14 วัน มีประวัติ
  2. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

*** ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการดังต่อไปนี้ ***

  • ให้รายงานตัวต่อ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ แอปพลิเคชัน "ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร"
  • กักตัว 14 วัน
  • เมื่อมีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ต้องตรวจหาเชื้อ

*กรณีมีธุระจำเป็น*

- ต้องมีผล Rt-PCR (ไม่เกิน 3 วัน) หรือตรวจ Rapid Ag test (วันแรก) ชำระเงินเอง

  • ถ้าผลเป็นลบ สามารถทำธุระจำเป็นได้แต่ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A
  • เมื่อมีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ตรวจหาเชื้อซ้ำ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 69 จังหวัด

- ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

..หมายเหตุ.. มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

  • ผู้ที่ได้วัคซีนมาแล้ว ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือชนิด 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่ว่ามาจากพื้นที่่ใด ๆ ไม่ต้องกักตัว
  • รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
  • เมื่อมีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ตรวจหาเชื้อทันที

ดาวน์โหลดคำสั่งจังหวัดสกลนครได้ที่ http://sakonnakhon.go.th/2020/

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ 093-3285264 หรือ 097-9453950