มาตรการจังหวัด อุบลราชธานี

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 รองรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดอุบลราชธานี จึงควรรับรู้มาตรการคัดกรองการเดินทางในเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้องดังนี้

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. ก่อนเดินทางเข้ามาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับวัคซีนครบโดส หรือ มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนการเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  2. ให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (อสม./ผู้นำชุมชน/รพ.สต./สาธารณสุขอำเภอ กรณีพักในเมืองติดต่อได้ที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ) และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างเคร่งครัด
  3. ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก

เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี https://www.facebook.com/prubon

เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี https://www.facebook.com/hss.phoubon

เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี : http://ubonratchathani.go.th/home/