มาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดมีมาตรการดังนี้
มาตรการป้องกันโควิด-19  สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
“ คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 56/2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นที่ควบคุม) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ”

  1. รายงานตัวกับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องที่ เมื่อเดินทางมาถึงโดยทันที
  2. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด

หมายเลขติดต่อ

  1. ปรึกษาสุขภาพ Covid-19 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 035-454-066(ในเวลาราชการ)
  2. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
  3. ศูนย์โควิดสุพรรณบุรี 084-0714257

รายละเอียดเพิ่มเติม ( คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 56/2565 )

ลิ้งค์รวมคำสั่งของจังหวัดทั้งหมด
https://covid.suphanburi.go.th/announce

สุพรรณบุรี Covid-19