มาตรการของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา : https://www.facebook.com/pr8riew/?ref=pages_you_manage

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา : https://chachoengsao.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

เว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรา : http://www.chachoengsao.go.th/cco/index.php

ที่มา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา : https://chachoengsao.mots.go.th/more_news.php?page=3&cid=7