มาตรการของจังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • การเดินทางเข้าจังหวัดมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ต้องได้รับวัคซีนกี่เข็ม
  • การคัดกรองตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด ทั้ง ATK หรือ RT-PCR
  • การเข้าพื้นที่มีขั้นตอน วิธีการอย่างไร กรอกข้อมูล ลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE ฯลฯ
  • ต้องมีระยะการกักตัวหรือไม่
  • มีเว็บลิงก์ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัด


ข้อมูลเพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/kppcovid-19