มาตรการของจังหวัดเกี่ยวกับโควิด-19

เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง

  1. ลงทะเบียน สแกน QR Code “ลำปางชนะ” กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
  2. ประเมินความเสี่ยงของตนเอง
  3.    2.1 หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือ มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK ด้วยตนเอง
  4.    2.2 หากไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

กรณีตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK พบว่าติดเชื้อ ให้ติดต่อสถานบริการใกล้บ้าน เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง ระหว่างรอผลตรวจ ขอความร่วมมือแยกตัวเองจากผู้อื่น กรณีตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK พบว่าไม่ติดเชื้อ ให้ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องกักตัว และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA


ลิงก์เว็บไซต์ ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัด http://www.lampang.go.th/covid19