มาตการจังหวัดมุกดาหาร

📣 สรุปเงื่อนไขการเข้าจังหวัดมุกดาหาร แบบกักตัว / ไม่กักตัว

📌 อย่างแรก >> ที่ทุกคนต้องทำ เมื่อเข้ามาจังหวัดมุกดาหารจะต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดมุกดาหาร ผ่าน "Data Muk" ลิงก์ https://clouddontanhos.com/regis_people.php

👉ลำดับต่อไป เช็คว่าตัวเองมาจากพื้นที่ไหน และควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

จำง่ายๆ เงื่อนไขที่ #ต้องกักตัว มี 2 อย่างที่สำคัญ คือ

⛔️1. เป็นผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง หากไม่มีข้อยกเว้น**ต้องกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่กักตัวที่จัดไว้ให้ ระยะเวลา 14 วัน

⛔️2. เป็นผู้ที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ระบาด หรือ คลัชเตอร์ที่มีการระบาด พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ในทุกๆจังหวัด

🛡 กรณีที่ได้รับการยกเว้น “ไม่ต้องกักตัว” ผู้เดินทางต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. “ฉีดวัคซีนครบ” (ต้องฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันด้วยนะ)
    • ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม วัคซีนต้องครบโดส เท่านั้น 💉💉
    • ส่วนมาจากพื้นที่สีแดง วัคซีนอย่างน้อยต้อง 1 เข็ม 💉
  2. มี “ผลตรวจเป็นลบ” คือ "มีผลตรวจรับรองว่าปลอดเชื้อโควิด 19" ภายใน 72 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ก็ได้เช่นกันครับ
  3. “เคยพบโควิด-19” หมายความว่า เคยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาหายแล้วด้วยนะครับ ย้ำว่าต้องรักษาหายแล้วเด้อ! โดยอธิบายง่ายๆว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้ว เสมือนกับการได้รับวัคซีนนั่นแหล่ะครับ แต่ต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่หายนะครับ แต่ถ้าเกิน 90 วัน ต้องฉีดวัคซีน 1 เข็ม ถึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ครับ
  4. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามนโนยบายเปิดประเทศของรัฐบาลนั่นแหล่ะครับ มาจากพื้นที่นำร่อง ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจ มีการรับรองเยอะแยะมากมาย มุกดาหารก็พร้อมจะเวลคัมครับ
  5. กรณีที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการมาดำเนินงานราชการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติตามขั้นตอนมีเอกสารรับรองตามระเบียบฯ
  6. ส่วนสุดท้ายเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ที่จะกำหนดบุคคลเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ

⚠️ที่สำคัญที่สุด !! มาตรการต่างๆ ที่กำหนด ต้องอาศัยความร่วมมือ การให้ความสำคัญ ตระหนักรู้และจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตน ให้ไม่ติดเชื้อ โดยการป้องกันแบบครอบจักรวาล